Team Building Đà Nẵng | Tổ chức Sự Kiện Đà Nẵng | Giá rẻ, chất lượng

Team Building Đà Nẵng | Tổ chức Sự Kiện Đà Nẵng | Giá rẻ, chất lượng

Team Building Đà Nẵng | Tổ chức Sự Kiện Đà Nẵng | Giá rẻ, chất lượng

Ý tưởng Team Building
  • All

Ý tưởng Teambuilding game: Eco Game - Team Building Sinh Thái

Ý tưởng Teambuilding game: Eco Game - Team Building Sinh Thái

Địa điểm: Mọi địa điểm
Số lượng: Trên 40 người
Thời gian: Nửa ngày

Chi tiết

Team Building Đà Nẵng Cù Lao Chàm 1 ngày

Team Building Đà Nẵng Cù Lao Chàm 1 ngày

Thời gian: 1 ngày

Số lượng: theo yêu cầu

Giá: 890.000 VNĐ

Chi tiết

One Team No Limit – Team Building Sức Mạnh Đồng Đội

One Team No Limit – Team Building Sức Mạnh Đồng Đội

Địa điểm: Mọi địa điểm
Số lượng: Trên 40 người
Thời gian: Nửa ngày

Chi tiết

Team Building tại Đà Nẵng Fly – Sáng Tạo, Độc Lạ, Chuyên Nghiệp

Team Building tại Đà Nẵng Fly – Sáng Tạo, Độc Lạ, Chuyên Nghiệp

Địa điểm: Khu vực bằng phẳng
Số lượng: Trên 40 người
Thời gian: Nửa ngày

Chi tiết

Team Building Đà Nẵng Bãi Biển Power To Win

Team Building Đà Nẵng Bãi Biển Power To Win

Địa điểm: Khu vực bằng phẳng
Số lượng: 40 người trở lên
Thời gian: Cả ngày

Chi tiết

Team Building Đà Nẵng Hồ Phú Ninh 1 ngày

Team Building Đà Nẵng Hồ Phú Ninh 1 ngày

Thời gian: 1 ngày

Số lượng: theo yêu cầu

Giá: 640.000 VNĐ

Chi tiết

Team Building Đà Nẵng Núi Thần Tài 1 ngày

Team Building Đà Nẵng Núi Thần Tài 1 ngày

Thời gian: 1 ngày

Số lượng: tùy theo yêu cầu.

Giá: 820.000 vnđ

Chi tiết

Tour Team Building Đà Nẵng Hội An 1 Ngày

Tour Team Building Đà Nẵng Hội An 1 Ngày

Thời gian: 1 ngày

Số lượng: theo yêu cầu

Giá: 590.000 VNĐ

Chi tiết

© 2017 ALL RIGHT ART, design by ART