Team Building Đà Nẵng | Tổ chức Sự Kiện Đà Nẵng | Giá rẻ, chất lượng

Team Building Đà Nẵng | Tổ chức Sự Kiện Đà Nẵng | Giá rẻ, chất lượng

Team Building Đà Nẵng | Tổ chức Sự Kiện Đà Nẵng | Giá rẻ, chất lượng

Ý tưởng Team Building
  • All

Tổ chức Team Building tại Đà Nẵng chuyên nghiệp cho học sinh

Tổ chức Team Building tại Đà Nẵng chuyên nghiệp cho học sinh

Tổ chức Team Building tại Đà Nẵng chuyên nghiệp cho học sinh | Cung cấp dịch vụ Team Building chuyên nghiệp và đầy thú vị tại Đà Nẵng

Chi tiết

Ý tưởng Teambuilding game: Eco Game - Team Building Sinh Thái

Ý tưởng Teambuilding game: Eco Game - Team Building Sinh Thái

Địa điểm: Mọi địa điểm
Số lượng: Trên 40 người
Thời gian: Nửa ngày

Chi tiết

Team Building Đà Nẵng Cù Lao Chàm 1 ngày

Team Building Đà Nẵng Cù Lao Chàm 1 ngày

Thời gian: 1 ngày

Số lượng: theo yêu cầu

Giá: 890.000 VNĐ

Chi tiết

One Team No Limit – Team Building Sức Mạnh Đồng Đội

One Team No Limit – Team Building Sức Mạnh Đồng Đội

Địa điểm: Mọi địa điểm
Số lượng: Trên 40 người
Thời gian: Nửa ngày

Chi tiết

Team Building tại Đà Nẵng Fly – Sáng Tạo, Độc Lạ, Chuyên Nghiệp

Team Building tại Đà Nẵng Fly – Sáng Tạo, Độc Lạ, Chuyên Nghiệp

Địa điểm: Khu vực bằng phẳng
Số lượng: Trên 40 người
Thời gian: Nửa ngày

Chi tiết

Team Building Đà Nẵng Bãi Biển Power To Win

Team Building Đà Nẵng Bãi Biển Power To Win

Địa điểm: Khu vực bằng phẳng
Số lượng: 40 người trở lên
Thời gian: Cả ngày

Chi tiết

Team Building Đà Nẵng Hồ Phú Ninh 1 ngày

Team Building Đà Nẵng Hồ Phú Ninh 1 ngày

Thời gian: 1 ngày

Số lượng: theo yêu cầu

Giá: 640.000 VNĐ

Chi tiết

Team Building Đà Nẵng Núi Thần Tài 1 ngày

Team Building Đà Nẵng Núi Thần Tài 1 ngày

Thời gian: 1 ngày

Số lượng: tùy theo yêu cầu.

Giá: 820.000 vnđ

Chi tiết

Tour Team Building Đà Nẵng Hội An 1 Ngày

Tour Team Building Đà Nẵng Hội An 1 Ngày

Thời gian: 1 ngày

Số lượng: theo yêu cầu

Giá: 590.000 VNĐ

Chi tiết

© 2017 ALL RIGHT ART, design by ART