Trò chơi Team Building trên xe Câu hỏi đố Lịch Sử

  • Trò chơi Team Building trên xe Câu hỏi đố Lịch Sử
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 21854
  • 100 câu đố lịch sử Việt Nam - Trò chơi dành cho phần hoạt náo trên xe. Tạo bầu không khí vui vẻ cho quý khách. 

  • Chia sẻ:
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

100 CÂU ĐỐ CHỮ VUI - HOẠT NÁO TEAM BUILDING TRÊN XE DU LỊCH

1. Vua nào mặt sắt đen sì ? 
Tướng Mai Hắc Đế, sử ghi chống Đường. 

2. Quét chùa mà tướng đế vương, 
Lý Công, tên Uẩn xuất đuờng lên ngôị 

3. Phò vua chống giặc cõi ngoài, 
Đức Trần Hưng Đạo dẹp xuôi hận lòng. 

4. Bút thần đâu sợ Vương Thông, 
Thù cha Nguyễn Trãi có công dựng triềụ 

5. Gậy thần ngựa sắt cao siêu, 
Thiên Vương Phù Đổng một chiều thét vang. 

6. Voi lầy nhỏ lệ Hoá giang. 
Đại Vương Hưng Đạo quyết đường dẹp Nguyên. 

7. Kiếm thần, lập quốc, báo đền, 
Vua Lê trả lại rùa thiêng trên hồ. 

8. Vũ Quang chống Pháp lập đô, 
Súng do Cao Thắng, phất cờ cụ Phan. 

9. Lê Lai đổi mặc áo vàng, 
Để vua Lê Lợi thoát vòng gian lao. 

10. Triệu, Trưng kể lại biết bao, 
Nữ nhi sánh với anh hào kém chị 

11. Ngang tàng, cung, kiếm, cầm, thi, 
Ông Cao Bá Quát sá gì phân thâỵ 

12. Thoát Hoan, Vạn Kiếp sa lầy, 
ống đồng chui rúc từ đây kéo về. 

13. Nước Nam làm quỷ ai thề, 
Tướng Trần Bình Trọng chẳng nề Bắc Vương. 

14. Lông ngan làm chuốc dẫn đường, 
Mỵ Châu, Trọng Thủy còn vương hận lòng. 

15. Đống Đa thây giặc điệp trùng, 
Quang Trung Nguyễn Huệ, anh hùng phương nam. 

16. Họ Phan có cụ Sào Nam, 
Bôn ba khởi xướng luận bàn Đông Dụ 

17. Nguyễn Vương giữ vững cơ đồ, 
Lũy xây Trương Dục, Duy Từ có công. 

18. Nguyễn Du tạm lánh sơn trung, 
Truyện Kiều thi phẩm, anh hùng nổi danh. 

19. Triệu Bà Lệ Hải tài trinh, 
Ngàn năm dân Việt tôn vinh phụng thờ. 

20. Mục đồng tập trận ấu thơ, 
Tiên Hoàng Bộ Lĩnh phất cờ bông laụ 

21. Thánh Tôn nguyên súy, công hầu, 
Tao Đàn lập hội, lựa câu họa vần. 

22. Đền Hùng hương khói phong vân, 
Lâm Thao là chốn nhân dân hướng chầụ 

23. Phùng Hưng bẻ gẫy sừng trâu, 
Tôn thờ Bố Cái, sức đâu hơn ngườị 

24. Lam Sơn, áo vải, lòng trời, 
Vua Lê khởi nghĩa, muôn đời ghi công. 

25.Họ Hồ chính Nguyễn Sinh Cung, 
Liên-Sô dâng nước, khốn cùng nhân dân. 

26. Yết Kiêu, Dã Tượng sả thân, 
Đục chìm thuyền địch mấy lần Đằng Giang. 

27. Lý triều Vạn Hạnh cao tăng. 
Cùng Từ Đạo Hạnh tiếng vang pháp thiền. 

28. Bình Ngô Đại Cáo, sách tuyên, 
Văn tài Nguyễn Trãi lưu truyền mai saụ 

29. Thành Yên liệt sĩ rơi đầu, 
Lưu danh Thái Học, lưu sầu Quốc dân. 

30. Tiên Du treo ấn từ quan, 
Giáng Tiên, Từ Thức theo nàng lên tiên. 

31. Âu Cơ trăm trứng nở truyền, 
Ngàn năm Hồng Lạc, con Tiên, cháu Rồng

32. Bình Khôi chức hiệu Nguyên nhung, 
Lệnh bà Trưng Nhị được phong tướng tàị 

33. Tây Sơn lẫm liệt thần oai, 
Quần thoa ai sánh tướng Bùi Thị Xuân. 

34. Cần Vương vì nước gian truân, 
Vua Hàm Nghi trải tấm thân lưu đàỵ 

35. Lập nghành Hát Bộ từ đây, 
Tổ sư Đào Tấn, bậc thầy xướng cạ 

36. Đoàn thư, Chinh Phụ dịch ra, 
Trần Côn trước tác khúc ca ngậm ngùị 

37. Gia Long từ độ lên ngôi, 
Công thần giết hại nhiều người thác oan. 

38. Tố Tâm tác giả Song An, 
Chữ Hoàng ngọc Phách, lời than tự tình. 

39. Thái Nguyên chống Pháp dấy binh, 
Lưu danh Đội Cấn, gây tình quốc giạ 

40. Pháp quân tiến đánh thành Hà, 
Tuẫn trung Hoàng Diệu, Chính ca một thờị 

41. Chiêu Hoàng nhà Lý truyền ngôi, 
Cho chồng Trần Cảnh nối đời làm vuạ 

42. Diễn âm gương hiếu ngày xưa, 
Ghi công Văn Phức, vốn thừa Lý giạ 

43. Hán văn chuyển tiếng nước nhà, 
Thơ Nôm, Đường luật chính là Nguyễn Thuyên. 

44. Kim Sơn, Tiền Hải dinh điền, 
Uy danh Công Trứ, tiếng truyền đời saụ 

45. Tú Xương, sông Vị, không giầu, 
Tiếng thơ cao ngạo, ai rầu mặc aị 

46. Duy Tân vì nước rời ngai, 
Thực dân uy hiếp đưa ngài đảo xạ 

47. Mồng năm kỷ niệm Đống Đa, 
Tháng giêng chiến thắng, hùng ca Ngọc Hồị 

48. Tiễn cha Nguyễn Trãi nhớ lời, 
Phi Khanh còn vẳng núi đồi Nam Quan. 

49. Bà Trưng khôi phục giang san, 
Mê Linh khởi nghĩa, dẹp tan quân thù. 

50. Danh Trần Quang Khải ngàn thu, 
Chương Dương cướp giáo, bắt tù Hàm Quan. 

51. Nguyễn triều khởi sự gian nan, 
Bôn ba Phúc Ánh, Bắc Nam hợp lòng. 

52. Tả Quân, thờ phụng Lăng Ông. 
Tướng Lê Văn Duyệt có công phá thành. 

53. Âu Cơ tiên nữ dáng trần, 
Hợp duyên cùng Lạc Long Quân, giống rồng. 

54. Đức Trần Hưng Đạo phá Mông, 
Đền thờ Kiếp Bạc tôn sùng khói hương. 

55. Ngàn năm thời đại Hùng Vương, 
Lạc Hầu, Lạc Tướng, chức thường gọi quan. 

56. Tướng Châu Văn Tiếp thân tàn, 
Vĩnh Long, Mang Thít đầu hàng Tây Sơn. 

57. Trạng Trình phong tước Quốc Công, 
Bỉnh Khiêm họ Nguyễn, vốn dòng Cổ Am. 

58. Hùm thiêng sớm đã về âm, 
Tri Phương cùng với Nguyễn Lâm giữ thành. 

59. Chống Lương Dạ Trạch uy danh, 
Triệu Vương, Quang Phục hiển vinh một thờị 

60. Chu hiền xin chém bảy người, 
Vua nghe kẻ nịnh, xin rời chức quan. 

61. Vì tay Thị Lộ thác oan, 
Công thần Nguyễn Trãi gia toàn tru di 

62. Diên Hồng quyết chiến còn ghi, 
Đời Trần bô lão kém gì tráng sinh.

63. Tổ Hùng tên hiệu Đế Minh, 
Dương Vương Lộc Tục con mình phong vuạ 

64. Vĩnh Long chống Pháp đành thua, 
Ông Phan Thanh Giản ơn vua tuẫn ngườị 

65. Dù ai buôn ngược bán xuôị 
Đền Hùng trẩy hội mồng mười tháng bạ 

66. Hàng năm kỷ niệm hai bà, 
Tháng hai mồng sáu trầm hà Hát giang. 

67. Tản Viên che phủ mây vàng, 
Sơn Tinh chuyện cũ đưa nàng lên caọ 

68. Tản Đà bút hiệu thi hào, 
Núi sông hai chữ ghép vào thành tên. 

69. Cùng trong một bọc rồng tiên, 
Trứng trăm con nở nối truyền đời tạ 

70. Đông Du cách mạng sơn hà, 
Bội Châu lừng lẫy tiếng nhà họ Phan. 

71. Hùm thiêng Yên Thế họ Hoàng, 
Nổi danh Hoa Thám giữ vùng chiến khụ 

72. Đời Lê bình trị thiên thu, 
Thánh Tôn mới lập hội thơ Tao Đàn. 

73. Thăng Long giữ vững giang sơn, 
Quang Trung Nguyễn Huệ đánh tàn quân Thanh. 

74. Ngọa Triều tửu sắc liệt mình, 
Uổng cho Long Đĩnh, tan tành nghiệp Lệ 

75. Hóa giang giữ trọn lời thề, 
Thánh Trần không thắng, không về tới sông. 

76. Mười năm kháng chiến thành công, 
Ơn vua Lê Lợi non sông phục hồị 

77. Kim Quy chuyện móng ngàn đời, 
An Dương Vương được rùa trời ban giaọ 

78. Bình Chiêm, dẹp Tống Lý hào, 
Câu thơ Thường Kiệt: Nam trào, Nam cự 

79. Đời Lê lương đống tâm tư, 
Đắc Bằng, quốc sách dâng thư trị bình. 

80. Trạng Nguyên họ Mạc thấp mình, 
Đĩnh Chi thảo phú ví tình hoa sen. 

81. Hà Tiên Nam Việt cuối miền, 
Nhờ tay Mạc Cửu dựng nên mật trù. 

82. Thái Nguyên chống Pháp giặc thù, 
Ông Lương Ngọc Quyến thiên thu tuyệt mình. 

83. Quy Nhơn Võ Tánh quyên sinh, 
Đài cao đốt lửa, chiếm thành Tây Sơn. 

84. Sĩ Liên, Sử Ký Đại Toàn, 
Triều Lê soạn thảo, danh thần họ Ngộ 

85. Nguyễn phò xây dựng cơ đồ, 
Tướng Lê Văn Duyệt quật mồ thảm thaỵ 

86. "Vân Tiên" tác giả ai hay, 
Cụ đồ Đình Chiểu xưa nay mù lòạ 

87. Đại Từ cách mạng sơn hà, 
Hải Thần, cụ Nguyễn bôn ba nước ngoàị 

88. Thám Hoa Nhữ Học thiên tài, 
Học nghề in sách miệt mài dạy dân. 

89. Tâu vua Trường Tộ điều trần, 
Tiếc thay Tự Đức canh tân không màng. 

90. Ngọc Hân tài sắc vẹn toàn, 
Quang Trung Nguyễn Huệ, điện vàng sánh duyên. 

91. Văn tài Bá Quát vô tiền, 
Quốc Oai treo ấn, cự thiên, kháng đình. 

92. Lũy thầy, Đồng Hới, Quảng Bình, 
Duy Từ nổi tiếng xây thành khai sơn. 

93. Khâm sai Bắc Việt chiêu dân, 
Cụ Phan Kế Toại, văn thần vua phong.

94. Trương Chi hát vọng khuê phòng, 
Mỵ Nương nghe tiếng đem lòng tương-tự 

95. Đông y Hải Thượng danh sư, 
Dương An Toàn Thạch, đề thư tụng truyền. 

96. Trận này không phá giặc Nguyên, 
Không về Thanh Hoá, lời nguyền Đạo Vương. 

97. Vân Đồn thắng địch tuyệt lương, 
Quân Nguyên nản chí, công dường Khánh Dự

98. Bạch Vân về ngụ, tâm tư, 
Thi văn, lý đoán, ẩn cư Trạng Trình. 

99. Quang Trung thần tốc phát binh, 
Mùa xuân Kỷ Dậu, chiếm thành Thăng Long. 

100.Lời ca con cháu tiên rồng, 
Cộng nô tiêu diệt, non sông thanh-bình

Hoạt Náo viên trên xe - Tổ chức trò chơi trên xe
Hoạt Náo viên trên xe - Tổ chức trò chơi trên xe

-------

ART EVENT - TEAM BUILDING

HOTLINE: 0932 440 454 (NGỌC LINH)

Website: www.teambuilding-danang.com

 

Sản phẩm cùng loại

Amazing Race Hạ Long - Treasure Hunt Ha Long

Amazing Race Hạ Long - Treasure Hunt Ha Long

Amazing Race Hạ Long – Tour Team Building Hạ Long - Công ty Tổ chức Amazing race Tại Hà Nội, Công ty Tổ Chức Team Building tại Việt Nam,

Chi tiết

Amazing Race Mỹ Tho - Treasure Hunt My Tho

Amazing Race Mỹ Tho - Treasure Hunt My Tho

Amazing Race Mỹ Tho – Tour Team Building Mỹ Tho - Công ty Tổ chức Amazing race Tại Hồ Chí Minh, Công ty Tổ Chức Team Building tại Việt Nam,

Chi tiết

Amazing Race Mai Châu - Treasure Hunt Mai Chau

Amazing Race Mai Châu - Treasure Hunt Mai Chau

Amazing Race Mai Châu – Tour Team Building Mai Châu - Công ty Tổ chức Amazing race Tại Hà Nội, Công ty Tổ Chức Team Building tại Việt Nam,

Chi tiết

© 2017 ALL RIGHT ART, design by ART